Бургас

Нов трансграничен проект създава подходяща туристическа инфраструктура на "Акве Калиде"

Планирано е изграждане на подходяща инфраструктура за лесен достъп до Акве Калиде - подходи, алеи, ново осветление, както и популяризация чрез въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии

14 Ноември 2016

Страници

Обратно нагоре ↑