Градът | 23 Ноември 2012

Определиха зоните на въздействие в Интегрирания план за развитие на Шумен

Обратно нагоре ↑