Градът | 13 Октомври 2021

Строително-инвестиционният бранш ще търси решения на актуални проблеми на недвижимото културно наследство

В сътрудничество с НИНКН ще бъдат инициирани нормативни промени, актуализация и дигитализация на регистъра с недвижими културни ценности

Обратно нагоре ↑