Градът | 22 Декември 2022

КСБ анализ: Произведената строителна продукция е намаляла с още 8,2%

Стойността й за деветмесечието на т.г. е 10,6 млрд. лв.

Обратно нагоре ↑