Градът | 14 Октомври 2009

Пазарите на индустриални имоти ще се възстановят със закъснение спрямо икономическия растеж

Обратно нагоре ↑