Градът | 13 Септември 2018

Правителството отпусна допълнително 36.2 млн. лв. по бюджета на МРРБ за изграждането на "Обход на гр. Габрово" - Фаза I

Предвижда се средствата да се използват от Агенция "Пътна инфраструктура" за разплащане на строително-монтажни работи, строителен надзор и проектиране на разширен идеен проект на тунел под връх Шипка. Те са част от предвидените в държавния бюджет за изпълнението на проекта през 2018 г. до 100 млн. лв.

Обратно нагоре ↑