Градът | 02 Юли 2015

33 млн. евро са предвидени по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г.

ПРоектни предложения ще се приемат след одобрението й от ЕК

Обратно нагоре ↑