Градът | 09 Юни 2014

Добра практика е представители на КИИП да участват в създадените работни групи още от началото на прегледа на основните нормативни документи

Обратно нагоре ↑