ВСУ

350 архитекти и студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" се включиха в проект за работа в международна среда

Над 350 архитекти и студенти от цялата страна участваха в организираните от Варненския свободен университет образователни курсове по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар...

08 Февруари 2023

Обратно нагоре ↑