Сгради

Жилищна сграда на ул. „Цар Асен“ 5, Пловдив

Арх. Марта Теодосиева, арх. Любомир Драгомиров, архитектурно студио „Марта Теодосиева"

НАГРАДА "СГРАДА НА ГОДИНАТА 2022", категория "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 5 ХИЛ. КВ. М"

Съвременна функция и заслужено уважение към съществуващата къща - паметник на културата

Обект: Сграда на ул. "Цар Асен" 5, Пловдив
Инвеститор: „Лекс 2011“ ЕООД
Архитект: Архитектурно студио „Марта Теодосиева": арх. Марта Теодосиева, арх. Любомир Драгомиров; скулптор: Никола Стоянов
Изпълнител: С.И.Т. ООД
Конструктор: „ЕЛИС 2000“ ООД с проектант инж. Елисавета Джоджева
Застроена площ: 430 кв.м
Разгъната застроена площ: 2700 кв.м

Работата по проекта за жилищна сграда на ул. "Цар Асен" 5 започна със задълбочен анализ на характеристиките на средата. Съществуващата сграда се намира в центъра на Пловдив, в непосредствена близост до централния площад и Градската градина. Това е градоустройствена среда, в която се четат много исторически пластове – дву-триетажни сгради от първата половина на ХХ век, постепенно примесени с нови пететажни постройки, често в сключено застрояване. В тази връзка за нас беше много важно да съхраним и подкрепим градоустройствения силует, създаден от запазените стари 3-етажни къщи, повечето от тях реставрирани, някои надстроени.

Голямото предизвикателство беше как да впишем едноетажната постройка, паметник на културата, в целия обем на нова 5-етажна жилищна сграда, като успешно запазим нейния характер.

За да намерим отговора на този въпрос, я изследвахме, като се съсредоточихме върху нейните характерни детайли и история. Важна особеност за нас беше паметта, която тя носи първоначално като жилищна сграда, а след това и като пространство за изкуство към Музикалното училище. Тя датира от първата половина на ХХ век и е със статут на деклариран паметник на културата. Въпреки това действащият подробен устройствен план (2003 г.) игнорира изцяло тази съществуваща сграда и предвижда ново сключено пететажно застрояване за няколко парцела, включително за ъгловия парцел с къщата. Това потенциално можеше да се окаже препятствие за нейното запазване, но за щастие инвеститорът Жанет Павлова също като нас беше крайно решена сградата да бъде възстановена в предишния си очарователен вид и да се подчертае чрез новия архитектурен обем.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Оттук нататък задачата ни беше да проучим и развием обемно-пространствено решение, което най-добре да изпълни нашите цели. За да експонираме и подчертаем старата къща, разделихме обема на сградата на две основни части във височина. Така от една страна, реставрираните фасади се надграждат с лек обем до височината на корниза на старите къщи в квартала. По този начин се моделира една категорична кота корниз 10 м, която създава единен фронт на съществуващите сгради по улицата (подкрепен включително и от корниза на отсрещната, пристроена и надстроена къща).

При изграждането на образа на новата част на нашата сграда ние сме се стремили той да допълва и обогатява съществуващата къща - паметник на културата. Не сме търсили непременно контраст, а по-скоро диалог между двете части - по отношение на вид, обеми и пропорции. Така над оформения корниз над трети етаж следващите нива се отдръпват сериозно навътре и в този втори план създаваме по-малки обеми, близки по мащаб със старата къща, но с обобщена структура и изчистено третиране.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Използваните материали също следват логиката на структурата на сградата.

Старите стени с богати орнаменти и дълбок релеф са с гладка едноцветна мазилка в светлобежов цвят, а пристроените части на първите нива са облицовани със светли клинкерни тухли, близки по нюанс до мазилката на старата къща. По-тъмният клинкер, с който са изградени последните етажи, допълнително подчертава разделянето на обемите във височина. Терасовидното ниво - penthouse, остава дълбоко навътре и почти не участва в обема на сградата, погледнат от улицата. Този ефект е допълнително подсилен от обшивката от тъмни ламаринени листове.

Отделните обемни елементи по хоризонтала и вертикала са обособени и отделени един от друг чрез остъклени зони с тъмни алуминиеви шпроси. В това отношение входното фоайе играе много важна роля и служи за експозиция на част от фасадата. Със своето остъкляване и височина през две нива, с отвореното стълбище и с панорамния асансьор то прави връзката между новата и старата фасада вътре в сградата и дава възможност старата къща да бъде видяна от една съвсем различна перспектива.

Обратно нагоре ↑