Сгради

GTC разширява стратегията си с устойчиви инвестиции

Всички сгради на GTC в Полша, Румъния, Унгария, Хърватия и ABC I и II в България се захранват със зелена енергия

Зив Гиги, изпълнителен директор на GTC за Югоизточна Европа

Зив Гиги имa пoвeчe oт 15 гoдини oпит нa pъĸoвoдни пoзиции нa пaзapa нa нeдвижими имoти в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa, ĸaтo e paзpaбoтил и yпpaвлявaл нaд 500 000 ĸв.м oфиc и тъpгoвcĸи плoщи. Toй зaпoчвa paбoтa в GТС пpeз 2008 г., ĸaтo зaeмa пoзициятa глaвeн финaнcoв диpeĸтop зa Бългapия и Cъpбия, oт 2021 г. Зив e yпpaвлявaщ диpeĸтop зa Pyмъния, a пpeз нoeмвpи 2022 г. e нaзнaчeн зa изпълнитeлeн диpeĸтop зa peгиoнa нa Югoизтoчнa Eвpoпa, ĸaтo yпpaвлявa пopтфoлиoтo нa ĸoмпaниятa в Xъpвaтия, Cъpбия, Бългapия и Pyмъния.

- Г-н Гиги, GTC публикува своя трети ESG доклад. Бихте ли разказали повече за глобалната стратегия на компанията?

- Да, за трета поредна година GTC публикува годишния доклад за ESG, в които се обобщава дейността на компанията за предходната година. Наистина съм горд да кажа, че GTC е първият разработчик на търговски площи в региона на Централна и Източна Европа, който изработва и публикува такъв доклад. Тези доклади предоставят уникални за индустрията данни за ангажимента на GTC към устойчивото развитие, отговорното строителство и управление на активите, сътрудничеството с местните общности и отговор на очакванията на всички заинтересовани страни. GTC има дългогодишен ангажимент да създава във всички държави в Централна и Източна Европа, в които оперираме, сгради, ориентирани към човека, с акцент върху опазването на околната среда, оборудвани с най-новите решения, които отговарят на строгите изисквания на индустрията. 

Нашата глобална стратегия е изградена върху няколко ключови елемента: разширяване на портфолиото ни, генериращо приходи, чрез печелившо развитие на имоти и придобивания; оптимизиране на оперативните и финансовите резултати; поддържане на балансиран набор от инвестиции в регионите на ЦИЕ и ЮИЕ и адаптиране към промените на пазара на недвижими имоти. През 2022 г. разширихме допълнително стратегията си, като инвестирахме в нови сектори, съответстващи на нашата ESG политика, ориентирана към устойчивост.

- Бихте ли разказали по-подробно за подхода на GTC към устойчивото развитие и вашите приоритети, включително интегрирането на глобални цели?

- Устойчивото развитие е в основата на мисията на GTC. Приоритет за нас е управлението на въглеродния ни отпечатък чрез наблюдение на екологичните показатели на нашите имоти и дейности. Нашата цел е да намалим емисиите на парникови газове по време на етапите на строителство и експлоатация. Това намаление се постига чрез повишаване на енергийната ефективност, включване на възобновяеми енергийни източници, използване на иновативни технологии и избор на подходящи строителни материали. В съответствие с нашите цели всички наши сгради в Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, както и Advance Business Center I и II в България се захранват със зелена енергия. Например Galeria Północna във Варшава направи значителна стъпка към устойчивост през 2022 г., като генерира собствена енергия чрез 224 фотоволтаични панела, поставени на покрива на сградата. Ангажираме се да насърчаваме и прилагаме възможно най-добрите практики в нашата индустрия, като напълно осъзнаваме въздействието на дейността ни върху околната среда.

Предпочитаме да избягваме емисиите на парникови газове, когато това е възможно, вместо просто да компенсираме околната среда за нанесения въглероден отпечатък. Наистина се гордеем с факта, че 87% от портфолиото на GTC Group е получило или е подновило сертификатите си LEED и/или BREEAM през 2022 г., които са световно признати показатели за висококачествени и устойчиви строителни практики. Освен това през 2022 г. рециклирахме 30% от генерираните отпадъци, намалихме потреблението на енергия на квадратен метър с 9% и намалихме емисиите на CO2 с 36% в сравнение с предходната година. Тези постижения подчертават нашата отдаденост на устойчивото развитие в различните аспекти на дейността ни.

Зелените сертификати като LEED и BREAM са осезаемо доказателство за нашия ангажимент към екологичния аспект на ESG и са изключително важни. Институционалните инвеститори в международен мащаб например дори не биха разгледали потенциални проекти, които не разполагат с такива сертификати.

- Как социалните стратегии на GTC влияят върху качеството на живот както на служителите в организацията, така и на местните общности?

- Ангажиментът ни за социална отговорност обхваща и нашите служители и общностите, в които работим. Ние се съобразяваме с местните нужди и си сътрудничим с местните общности, за да развиваме каузи, които са важни както за нас, така и за районите, в които работим.

В новите проекти, които развиваме, изграждаме пътна и транспортна инфраструктура, която е от полза за всички жители. В незастроените земи около бъдещите ни проекти създаваме зелени площи, паркове и площадки, които са достъпни за всички. Приоритет за нас е подобряването на инфраструктурата, увеличаването на достъпността за хора с увреждания, създаването на приветливи места за срещи, разширяването на зелените площи и опазването на биоразнообразието.

Ангажираността на служителите в социални инициативи също е важно за нас. Стремим се да предоставяме работна среда, в която служителите ни активно участват в различни благотворителни, спортни и екологични дейности. В държавите, в които GTC развива дейност, ние активно участваме в множество дейности с нестопанска цел като партньори, организатори или спонсори. Участието ни обхваща различни области, включително благотворителност, опазване на околната среда и насърчаване на здравословен и активен начин на живот. Примерите включват спортни турнири, инициативи за засаждане на дървета, благотворителни дейности, включително дарение за педиатричната болница в София, кампании за събиране на електронни отпадъци, дарения за благотворителни организации, образователни дейности с екологична насоченост, включително такива, свързани с партньорството ни с WWF.

- Бихте ли коментирали макроикономическата среда в България и как инфлацията и паричната политика влияят на пазара на недвижими имоти?

- През последните две години разходите за строителство нараснаха значително, което се дължи както на увеличените разходите за труд, така и на увеличените цени на материалите. Въпреки по-високите наеми темпът на нарастване не компенсира напълно увеличаващите се разходи. Това доведе до стартиране на по-малко нови проекти.

Инфлацията и нарастващите лихвени проценти утежняват тези предизвикателства. Макар че България все още предлага изгодни банкови лихви, в други държави се наблюдават по-високи маржове по кредитите, което оскъпява инвестициите в недвижими имоти. Инвеститорите търсят по-висока доходност, което намалява инвестиционната активност. Инфлацията обикновено води до забавяне на бизнеса като цяло. А когато бизнесът не се развива и разширява, търсенето на нови офис площи също се забавя.

Sofia Tower 2, България

- Какви според вас са пазарните тенденции и перспективи в различните индустриални сегменти в България?

- Пазарната динамика се различава значително в отделните сегменти. Логистичният сектор е интересен в момента, въпреки че GTC не развива проекти в него. В сектора на офис площите, където оперираме, се наблюдава забавяне както при стартирането на нови строителни обекти, така и при отдаването под наем.

В жилищния сегмент цените остават стабилни, но обемът на сделките значително е намалял при всички предприемачи. Купувачите с кредити също намаляват поради по-високите лихвени проценти.

Търговските паркове набират скорост в България, като атрактивната им доходност се дължи на лесното им изграждане. Пандемията определено съживи интереса към този сегмент.

Сегментът PRS (Private Rental Sector), който преди беше обещаващ, отбеляза спад поради повишаването на лихвените проценти. Дори в Полша, където PRS беше фокус, се наблюдава забавяне. Строителните предприемачи в България преосмислят проектите си в PRS сегмента в полза на апартаменти поради променената доходност.

Като цяло се наблюдава забележимо забавяне в различните сегменти, като някои са засегнати в по-малка степен. Въпреки това нито един сегмент от сферата на недвижимите имоти не може да избегне влиянието на инфлацията и повишаващите се лихвени проценти.

- Какво е вашето мнение за бъдещето на хибридния модел на работа и неговото въздействие върху търсенето на офис площи?

- Хибридният модел на работа несъмнено ще остане и е основен приоритет за новите поколения, които навлизат на пазара на труда. От решаващо значение обаче е той да се прилага ефективно. Позволяването на служителите да работят от вкъщи без структура може да навреди на производителността и в крайна сметка в дългосрочен план компанията ще загуби предимствата си. Наблюдаваме нарастваща тенденция големите ИТ компании да инициират връщане на служителите си в офисите.

Тези компании обикновено възприемат хибриден модел, като изискват от служителите да бъдат в офиса минимален брой дни в седмицата, като конкретните дни и важните срещи не подлежат на обсъждане. Някои организации правят допълнителни стъпки, като организират специални дейности и създават по-ангажираща офис среда. Например в Румъния обратната връзка, която получихме от нашите наематели в сградите, където организирахме специални събития, а след това уелнес практики и безплатни класове по йога, беше много добра, защото това допринася към техните усилия да върнат хората обратно в офисите.

1 / 2

City Gate, Румъния

2 / 2

Galeria Polnocna, Полша

- Влияят ли новите тенденции и модели на работа при търсенето на офис пространства и как вие успявате да се съобразите с тях?  

- Когато потенциален наемател се обърне към нас с молба за офис пространство, един от първоначалните ни приоритети е да разберем неговия специфичен модел на работа. Провеждаме дискусии, за да обсъдим техните нужди и изисквания. Дори им съдействаме за оптимизиране на използването на пространството, като използваме богатия си опит с различни профили наематели.

Днес наемателите са по-консервативни, когато оценяват нуждите си от пространство, дори и да предвиждат бъдещ растеж. Те извършват подробни изчисления, за да определят точния брой на необходимите работни места. В България GTC въведе гъвкави офис площи, управлявани от betahaus, в сградите Advance Business Center и Sofia Tower 2, което определено помага на наемателите да се справят с променящи им се нужди. Например, ако даден наемател има краткосрочни проекти, изискващи допълнителни 20 места за период от шест месеца, той знае, че може да разчита на гъвкавостта, осигурена от офис пространствата на betahaus.

По същество ние подкрепяме нашите наематели по време на целия процес на вземане на решения, като дори предлагаме помощ при проектирането на офис пространството с цел повишаване на функционалността. Нашата цел е да използваме опита си, за да осигурим цялостна подкрепа и да се адаптираме към променящата се среда на хибридната работа и изискванията за офис пространства.

- Как стратегията "офис площите като услуга" влияе върху начина, по който се променят и преосмислят офисните пространства?

- Концепцията за отдаване на офиси под наем в последно време се превърна в модел, ориентиран повече към услугите. Подходът ни надхвърля осигуряването на обикновена квадратура и работни места. Фокусираме се върху осигуряването на достъп на нашите наематели до редица удобства и среда, предназначена да подобри работата на техните служители.

Ключовите аспекти на този ориентиран към услугите подход включват оптимизиране на естествената светлина, включване на зеленина в работното пространство, създаване на ефективна работна среда и осигуряване на зони за отдих. Всички тези елементи са част от услугите, които предоставяме. Нашият ангажимент не приключва с подписването на договора за наем, оборудването на пространството и започването на работа от страна на наемателите. Напротив, това е продължителен процес.

Поддържаме редовна комуникация и провеждаме срещи с нашите наематели, за да придобием представа за техните променящи се нужди, да разберем всички техни притеснения и да проучим възможностите за подобрение. Разглеждаме отношенията си с наемателите като постоянна услуга, като гарантираме, че работата им в нашите офис пространства непрекъснато се подобрява и е съобразено с техните изисквания. Този подход отразява нашия ангажимент да се адаптираме към променящите се очаквания и изисквания на съвременните работни пространства.

1 / 2

Galeria Polnocna, Полша

2 / 2

Matrix, Хърватия

- Стремежът на GTC към високи постижения и най-новият ви проект Sofia Tower 2 беше признат на Европейските награди за недвижими имоти. Можете ли да споделите повече за тази награда?

- GTC беше отличена на Европейските награди за недвижими имоти за 2022-2023 г., като получи награди в категориите "Архитектура на смесени сгради" и "Развитие на смесени сгради" за нашата най-нова офис сграда – Sofia Tower 2. 

Sofia Tower 2 е офис проект клас А, състои се от 9 офис етажа с GLA от 7838 кв.м, безпроблемно интегрирани върху съществуващия търговски център Mall of Sofia. Слънцезащитната ѝ стъклена фасада подобрява както нейната естетическа привлекателност, така и екологичната ѝ устойчивост. Сградата е с изключителен дизайн, енергийно ефективна е и вече получи Green Gold сертификат.

Със сигурност мога да кажа, че Sofia Tower 2 заслужава признание, тъй като е доказателство за архитектурна сложност и изключителните съвместни усилия на различни партньори. Решението да инвестираме в нея се основава на стратегическата визия и далновидност на GTC, започнали с придобиването на Mall of Sofia и Sofia Tower 1 през 2018 г. Въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията, включително забавяния и увеличаването на разходите, потенциала на проекта остана изключително висок благодарение на голямото търсене на офис площи в центъра на града.

Истинската сложност се състоеше в интегрирането на новата структура в съществуващия Mall of Sofia. Бяха приложени безпрецедентни решения като олекотени метални рамки и иновативни конструкции на асансьорите. Управлението на строителен кран, поставен вътре в самата сграда, беше истинско логистично постижение. Използвани бяха специални лепилни смеси за укрепване на основите на Mall of Sofia, създаващи здрава връзка между съществуващите и новите конструкции. Архитектът майсторски балансира ограниченията, създавайки 9 нови офис етажа, като същевременно се запази целостта на търговските обекти. Около 240 професионалисти с различни специалности допринесоха за изграждането на Sofia Tower 2.

Sofia Tower 2 наистина е пример за архитектурна изобретателност и изключително сътрудничеството с различни партньори. Надяваме се с нея да сме успели да създадем еталон за изграждане на бъдещи проекти в България.

Вижте cтaтиятa в бpoй 5/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ

GTC X, Сърбия
Обратно нагоре ↑