Сгради

Cache Atelier: Четири въпроса за модерния офис

Мила Иванова, Цветомир Павлов, Cache Atelier

Вижте cтaтиятa в бpoй 3/2024 нa cпиcaниe ГPAДЪT

Промениха ли се работните модели на компаниите и офисите им?

През последните няколко години, когато говорим за работна среда, неизменно изникват като тема за дискусии няколко основни въпроса. Докато в интересните времена на COVID ситуацията и ориентирането на всички ни след нея това бяха въпросите за един милион долара, с времевото отдалечаване от тази екстремна ситуация те започват все повече да намират по-ясен отговор. Едва ли има специалист в света, който може категорично да застане зад доказан и работещ еднакво за всички модел, но практиката ни от последните 2 години оформя ясна тенденция и мнение, базирано на комуникацията ни и работата ни с компании, които не просто трансформираха и нагласяха съществуващите си офиси към новото време, но предприеха стъпката да изградят изцяло ново работно пространство, взимайки предвид особеностите на бизнеса си и желанието на хората.

Често, когато говорим за работна среда и промяната й, в съзнанието ни се проектира образът на технологичните компании като основен двигател за революциите в работната среда. Практиката ни позволява да имаме преки наблюдения и опит със световните лидери, идващи и от други зони на бизнеса и най-вече с различен профил на самите хора в тях. Този широк поглед ни позволява да намерим разликите, но и най-вече приликите между големите международни компании в решенията и отговорите им на поставените по-горе въпроси.

Отговорът е ДА. Но не категорично и не 100% за всички. Ясно е, че спецификата на работата на различните компании е индивидуална и това налага различен подход и решения към всеки проект, така че да предложи работещ модел и съответната функционална среда за всяка от тях. Още по-любопитно е, когато скъсим фокуса дори само върху една компания и видим как различните й екипи имат нужда от индивидуален подход, за да функционират добре всеки ден. Някои от тях могат да работят изцяло отдалечено и в дигитална среда и да използват офиса като място за срещи и пряка жива комуникация, но други все още са свързани с ясното си присъствие в офиса, работата с конфиденциална информация и клиенти.

Немислимо е да приложим един и същ модел дори само за една компания в офис пространството й, да не говорим да се подмамим от идеята, че имаме готово решение за всички. Зоните за колаборация са много добър пример. Това беше „генералното“ решение за новите хибридни модели на работа. Имаме нужда от повече зони, където да се срещаме. Като допълнителен бонус тези зони изглеждат чудесно, „разчупват“ пространството и внасят разнообразие.

Абсолютно вярно, но не за всички. Тази тенденция беше и продължава да бъде смело и често на сляпо прилагана масово на места, където хората поради спецификата на работата си просто нямат нужда от нея. Факт е и че тези зони намират все по-голямо приложение и присъстват в офисните пространства, но прилагането им трябва да е премерено и не на всяка цена.

1 / 5

Офис Rehau - комбинация от индивидуално работно място и група със споделени бюра. Open space концепцията се развива все повече и различните работни зони преливат една в друга

2 / 5

Зона за колаборация - офис DELOITTE - кът за неформални срещи и почивка, разположен в зоната с най-впечатляваща гледка

3 / 5

Зона за колаборация - офис DELOITTE - кът за неформални срещи и почивка, разположен в зоната с най-впечатляваща гледка

4 / 5

Зони за срещи и колаборация - MILESTONE - зоната е “сърцето на офис пространството” и обединява няколко функции в едно

5 / 5

Зони за срещи и колаборация - REHAU - мултифункционална зона, която съчетава място за срещи, презентации и разговори с клиенти

Имаме ли все още нужда от физическо офис пространство?

Office is Dead беше рефренът, който често чувахме в непосредствените пост-COVID месеци. Но това беше прибързано и твърде смело изявление. Вярно е, че в един дълъг период виждахме изцяло празни пространства - призрачно и плашещо празни. Но ситуацията от последната година съвсем не е такава. Наблюдаваме все повече и повече хора, физически присъстващи в сградите, и желанието на компаниите тази тенденция да продължи и да се увеличава.

Офис пространството, колкото и клиширано да звучи, е домът на една компания и нейната фасада. Всеки човек може да пътува, спи по хотели, Airbnb, но всеки от нас в един момент има нужда от място, което да нарече дом. Именно в него можеш да разбереш ценностите на човека, от какво се интересува, в какво вярва. Домът е мястото, което най-често асоциираме със семейството. И макар „голямото семейство на компанията” да е често иронизиран HR израз, е логично да гледаме на компаниите като група от хора, които споделят общи ценности и интереси, работят заедно и гледат в една посока. А офис пространствата са мястото, където да усещаме принадлежност към тази група хора. Те са и тези, които комуникират и ясно заявяват ценностите и атмосферата в компаниите - нещо, което трудно можеш да усетиш от вкъщи само по template-тите на power point презентациите или в груповите чатове.

1 / 3

Офис Deloitte - пространството е решено в светли тонове, което комуникира прозрачността във взаимоотношенията и оставя усещане за стабилност и надеждност. Графичните елементи са семпли и изградени около кръга - символ на завършеност и баланс

2 / 3

 Офис Milestone - историята и лицата от българския екип на компанията са активен акцент в пространството и показват личното отношение

3 / 3

Офис Rehau - идентичността и ценностите са комуникирани с графични елементи, които разказват за историята и многообразното портфолио на компанията

Работата от вкъщи работещ модел ли е?

Home Office-ът е тук и ще остане като част от променените модели на работа. Той е работещ вариант както за част от хората, така и за част от компаниите. С работата от дистанция хората усетиха повече свобода и възможност да организират самостоятелно работното си време - нещо, което звучи освобождаващо, но не толкова лесно приложимо за всеки човек. Все повече хора осъзнават, че имат нужда от физическото си присъствие в офиса като част от социалната им среда, и се завръщат към него. В същото време желанието на големите компании и новите политики за баланс между работата във и извън офиса нееднозначно показват и проблемите, които изцяло дистанционният модел има – трудно предаване на знания, обмяна на идеи и дори продуктивност.

През последните месеци все повече се чуват мнения, че тези политики са твърде обвързващи и с единствена цел да се „пълнят офис сградите“, но едва ли има компания, която с радост при един изцяло работещ перфектно модел на 100% работа от разстояние не би се освободила от грижите си за физическо пространство. Времето и опитът са най-добрите учители и трите години след COVID са показали кое си заслужава да бъде запазено и кое променено.

Един от най-големите плюсове на съвремието ни е свободата на пазара - така всеки човек може да намери правилното място и компания, така че да намери добрия баланс, отговарящ на разбиранията му за баланса между дни в офиса - с тях или без тях.

Определено всяко пространство, по което работим, се обмисля с идеята за присъствие не на 100% едновременно на всички хора в работната среда. Споделени работни места, повече малки зони и зали за срещи, които да обслужват по-лесната комуникация с хората, които не са в момента в офиса, гъвкави зони, които да позволяват едновременно почивка и срещи, са част от решенията, които намират своето приложение в почти всеки проект, по който работим.

Самите „класически“ работни места се променят – често се търси по-голяма уединеност на работните станции, избягване на тотален open space –  насоки, които прилагаме от началото на нашата практика и които се радваме, че намират повече приложение и са по-лесно възприемани от компаниите като работещ модел на работа за хората в тях.  

1 / 2

Офис Rehau - индивидуалните работни места са сепарирани чрез използването на обилна зеленина, създавайки повече уединение за всеки служител

2 / 2

Офис Milestone - цяла зона, която разчита на гъвкаво използване и предлагаща работни места, зона за колаборация и срещи, brainstorming и презентации

Какъв е офисът на бъдещето?

Офисът на бъдещето е този, който се случва сега и който отговаря най-добре на моментните нужди на хората в компаниите. Той е гъвкав и планиран така, че да може да отговори на нуждите за промяна на модела на работа и без особени усилия да изменя средата си. Офисът е здравословно място за работа и комуникация – с добро осветление и акустика. Изпълнен с естествена светлина, светъл и визуално ненатоварващ.

Интересно е, че преди години, когато започнахме своята практика, компаниите бяха ясно изискващи цветни и изпълнени с детайли офиси. Тогава концепцията беше да се комуникира идеята, че работата може и да е забавна. Днес компаниите по-скоро са готови да заложат на по-спокойни и устойчиви решения, които да помогнат хората да се чувстват спокойни, без пространствата да крещят, и да търсят своята идентичност по непосредствен и директен начин. Все повече се залага на обилно присъствие на естествена зеленина, която е доказано най-добрият декоративен елемент във всяка среда.

И не на последно място - по-често компаниите взимат своите решения за избор на вграждане на системи и материали, които спомагат за отговорното отношение към околната среда, дори когато това идва на по-висока цена. Далеч сме от масовост на това явление, но първите стъпки вече са поети и зачестяват.

Ясно е, че това са политики на големите международни компании, но пътят трябва да има начало и е нормално и разбираемо, че големите са тези, които започват първи да вървят по него и подтикват другите да вървят в началото след, а впоследствие и до тях.

Офисът на бъдещето е на компаниите и на хората и е създаден точно за тях, без да следва тенденции, а отговаря на това, от което те имат нужда, за да работят в добра симбиоза и да гледат в една посока.

Вижте cтaтиятa в бpoй 3/2024 нa cпиcaниe ГPAДЪT

1 / 2

Офис Rehau - озеленяването се превръща в основен акцент в пространството, като служи и за визуална преграда между отделните зони и работни места

2 / 2

Офис Deloitte - обилната естествена светлина, пастелните тонове комуникират надеждността и стабилността, които предлага компанията
Обратно нагоре ↑