Филипопол

НИНКН върна два проекта за Небет тепе в Пловдив заради големи пропуски

Националният институт за недвижимо културно наследство върна за преработване проектите за консервация, реставрация и експониране на археологическия комплекс Небет тепе и за благоустрояване на подходите...

25 Януари 2022

Обратно нагоре ↑