ФАР

Оптимизират се процедурите за отпускане на средства по оперативните програми

Регламентира се унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта.

07 Април 2011

Страници

Обратно нагоре ↑