природен газ

78 млн. евро за подземното газохранилище "Чирен"

„Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) са подписали грантовото споразумение за финансиране на разширението на подземно газохранилище (ПГХ...

29 Юни 2022

Страници

Обратно нагоре ↑