ОУП

Одобрените планове се ревизират на 10 години за гарантиране на тяхната актуалност

Ключов въпрос, свързан с развитието на градовете, може да бъде необходимостта да се посрещнат нарастващите потребности от жилищни територии, което изисква информация относно населението, възрастовата и образователната структура, миграционните процеси, потребността от жилища, наличните свободни терени и земеделски земи с възможности за повишаване интензивността на застрояване, ограничители и стимулатори за развитие, капацитет на обслужващата инфраструктура, коментира тандемът Попова-Абърн

12 Май 2014

Страници

Обратно нагоре ↑