ЕС

София и 8 европейски столици искат ЕК да въведе единни мерки за намаляване на замърсяването от транспорт

В писмото, изпратено едновременно до Съвета на ЕС и до Европейската комисия, кметовете на градовете отбелязват, че транспортът е един от секторите, при които количествата на емисиите на парникови газове продължават да нарастват.

03 Ноември 2017

Страници

Обратно нагоре ↑