Бургас

Билиотека-музей на мястото на Немската болница в Бургас

Проектът за превръщането на бившата Немска болница в Бургас в съвременен културен център е заложен за изпълнение в Интегриран план за градско възстановяване и развитие с индикативен бюджет от близо 2.5 млн. лева.

09 Декември 2014

Страници

Обратно нагоре ↑