Градът | 04 Август 2011

Приета е първата в страната Районна устройствена схема на пет пловдивски общини

Обратно нагоре ↑