Сгради

Нужни са стимули за въвеждането на енергийноефективни технологии в промишлеността

Развитието на човечеството през изминалото столетие поставя редица тревожни въпроси относно бъдещето на нашата планета и възможностите ни да я съхраним за бъдещите поколения. Изчерпването на природните ресурси, ясните сигнали за промяна в климата и нарушаването на екологичното равновесие, породени от дейността на човека, поставиха на дневен ред въпросите за преосмисляне на нашето отношение към заобикалящия ни свят и за постигане на икономическо развитие по устойчив начин, с което да се постигне възстановяване на равновесието в природата.

14 Юли 2003

Страници

Обратно нагоре ↑