Николай Тодоров | 13 Март 2019

Въвеждат разрешенията за строеж и за ползване в електронен портал

Приеха промените в Закона за устройство на територията

Обратно нагоре ↑