Градът | 27 Септември 2010

Отпадните води на кв. Сарафово ще се отвеждат до пречиствателна станция

Обратно нагоре ↑