Градът | 16 Юни 2014

Нормативната база, особеностите при одобрение и реализация на инвестиционните проекти при индустриално строителство ще коментира Главният архитект на София

Обратно нагоре ↑