Градът | 28 Юни 2018

НКЖИ обяви повторен търг за обновяване на гара Карнобат за 4.7 млн. лв.

Оферти се подават до 16 август 2018 г., ще бъдат отворени на 17 август 2018 г.

Обратно нагоре ↑