Градът | 13 Юни 2018

Обновяват общинската пътна мрежа на Долна Митрополия за 4.289 лв. по INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

Обратно нагоре ↑