Градът | 08 Юни 2018

14 оферти за строителен надзор при изграждането на обходния път на Рудозем

Проектът ще се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г. и националния бюджет.

Обратно нагоре ↑