Градът | 17 Април 2018

Градска среда и бизнес модели: ясни правила без свръхрегулация

Панел 1: Градът и офис сградите: Инвестиционна среда и градоустройствени предизвикателства

Обратно нагоре ↑