Градът | 21 Юни 2017

Община Ботевград кани проектант за хотел и тренировъчна зала към "Арена Ботевград"

Основанието е спечелен от архитектурно студио "Амфион" конкурс за обемно-устройствено решение за оформяне на публични пространства и идеен проект

Обратно нагоре ↑