Градът | 21 Април 2017

Инж. Пирин Пенчев, член на УС на АПИ: За ремонт и привеждане в нормативна експлоатационна пригодност на тунелите са необходими над 150 млн. лв.

Обратно нагоре ↑