Градът | 26 Октомври 2016

Община Радомир ще иска 9,9 млн. лв. чрез ПУДООС за рекултивация на депото за битови отпадъци

Обратно нагоре ↑