Градът | 22 Юли 2016

Програмите за трансгранично сътрудничество се радват на голям интерес

С най-голям одобрен бюджет досега е Interreg Румъния-България - одобрени проекти за 17,5 млн. евро за меки мерки

Обратно нагоре ↑