Градът | 18 Април 2016

Проектът за Воден цикъл на Добрич кандидат за финансиране по новата ОПОС

Обявени са търгове за 62 млн. лв. за рехабилитация на ВиК мрежата и 27,8 млн. лв. за разширение и модернизация на ПСОВ

Обратно нагоре ↑