Градът | 22 Януари 2016

Откриха първата клетка от новата Регионална система за управление на отпадъците - регион Ямбол

Втората фаза на проекта предвижда изграждане на компостираща и сепарираща инсталации

Обратно нагоре ↑