Градът | 10 Септември 2015

Заработи водният цикъл за 70 млн. лева в Кърджали

Над 48 000 души са присъединени към ПСОВ

Обратно нагоре ↑