Градът | 26 Юни 2015

Необходими са промени в закона за движение по пътищата

МРРБ е поело ангажимент за подобряване на подзаконовата нормативната уредба.

Обратно нагоре ↑