Градът | 22 Юни 2015

Работата започва от пълното овладяване на теоретичните и практическите постановки на храмовата архитектура

Проф. д-р арх. Николай Тулешков

Обратно нагоре ↑