Градът | 23 Март 2015

По ОПОС са разплатени над 2.665 млрд. лева, или 75% от общия ресурс

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите

Обратно нагоре ↑