Градът | 15 Октомври 2014

EVN България Топлофикация разруши 120-метров комин на ОЦ "ЮГ" в Пловдив

На неговото място дружеството предвижда изграждането на заместваща модерна мощност за производство на гореща вода с мощност 30- 40 MWth

Обратно нагоре ↑