Градът | 13 Октомври 2014

Над 75 проекта за спортна инфраструктура в 66 общини от селските райони

Инвестиция е над 270 млн. лв.

Обратно нагоре ↑