Градът | 08 Юли 2013

Подкрепям ПЧП при управление на отпадъците

Общините не разполагат с достатъчен финансов ресурс и увеличението на таксата за депониране утежнява положението им

Обратно нагоре ↑