Градът | 14 Март 2021

Зелената система, климата, въздуха, водите, почвите и отпадъците в Столична община

Анализите на "Софияплан4 са част от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на СО за периода 2021-2027 г.

Обратно нагоре ↑