Градът | 12 Април 2021

"Софияплан": Столична община се развива повече въз основа на частичните изменения

Екип на PlaceMake е изготвил анализ на прилагането на ОУП и на ПУП за "М. ливади - запад", "Младост 2" и "Подуяне-Център"

Обратно нагоре ↑