Градът | 28 Август 2022

РИОСВ одобри екологичната оценка на Общия устройствен план на Пловдив

Обратно нагоре ↑