Градът | 14 Май 2020

Публикуван за обществено обсъждане е проектът за изменение на ЗУТ

Предлага се създаване на онлайн публичен регистър по устройството на територията

Обратно нагоре ↑