Градът | 20 Август 2021

Продължават проучванията по крепостните стени на Филипопол на Небет тепе

Обратно нагоре ↑