Градът | 02 Септември 2022

Пловдив: ЕСУТ разглежда предварителния проект за изменение на ОУП

Обратно нагоре ↑