Светла Добрева | 18 Декември 2019

Девет оферти за модернизацията на жп участък Волуяк – Драгоман

Индикативната стойност на проекта е 345 917 408,20 лв. без ДДС

Обратно нагоре ↑