Градът | 23 Юни 2020

Десет участника в търга за северния обходен път на Бургас

Индикативната стойност е 52.92 млн. лв.

Обратно нагоре ↑