Градът | 30 Март 2015

"Региони в растеж" включва инвестиции в общините на основата на подготвени проекти от ИПГВР

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие

Обратно нагоре ↑