Градът | 23 Март 2015

До седмици ще имаме тръжна процедура за регионални прединвестиционни проучвания

Позицията на ЕК е, че ОПОС е допустима единствено за тези региони, в които има окрупнен оператор

Обратно нагоре ↑